Noora Tapio

Olen Noora Tapio, yhteiskuntatutkimuksen opiskelija, paljasjalkainen pirkanmaalainen, feministi ja sosialisti. Toimin vasemmistoliiton edustajana Tampereen kaupunginvaltuustossa ja sivistys- ja kulttuurilautakunnassa. Lisäksi vaikutan Tampereen ylioppilaskunnan edustajistossa Tampereen yliopiston vihreän vasemmiston edustajana.

Valtuustossa olen vaikuttanut aktiivisesti esimerkiksi ammattiin opiskelevien hyvinvoinnin ja Nekalan kirjaston säilymisen puolesta sekä terveyspalvelumaksujen korottamista vastaan. Edustuksellisen politiikan lisäksi olen toiminut vuosia kansalaisaktivismin parissa puoltaen ihmisoikeuksien ja oikeudenmukaisuuden toteutumista. Olen ollut mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia, kuten mielenosoituksia ja toiminut monenlaisissa kampanjoissa.

Olen ehdolla eduskuntavaaleissa, koska haluan olla muuttamassa politiikan tekotapoja. Politiikan täytyy kuulua kaikille, mutta tällä hetkellä kaikkien väestöryhmien ääni ei kuulu. Sen sijaan poliittista mediatilaa hallitsee entistä vahvemmin vähemmistövihamielinen ja faktoista piittaamaton puhe. Yhteiskunnallinen keskustelu kaipaa juuri nyt asiakeskeisyyttä ja rakentavuutta, mutta myös ymmärrystä tavallisten ihmisten arjesta sekä tutkitusta tiedosta. Minusta eduskunta voisi myös saada ensimmäisen avoimesti muunsukupuolisen kansanedustajan.

Maailma muuttuu nopeasti, eikä suomalainen yhteiskunta ole kyennyt vastaamaan muutokseen. Ilmastonmuutoksen ripeä eteneminen ja kasvava eriarvoisuus heikentävät erityisesti nuorten luottamusta tulevaisuuteen. Nuorena aikuisena nämä ongelmat koskettavat myös minun arkeani läheltä. Näiden haasteiden torjuminen edellyttää ilmastopolitiikan suunnanmuutosta voimakkaasti hillitseväksi, mutta myös ilmastonmuutoksen aikaan sopeutumista edistäväksi, köyhyyden poistamista ja koulutusmahdollisuuksien parantamista. Esimerkiksi metsä- ja suoluonnon suojeleminen, riittävä perustulo ja koulutuksen rahoituksen lisääminen ovat konkreettisia keinoja, joilla voimme rakentaa aidosti tasa-arvoista tulevaisuutta kaikille.

Suomalainen yhteiskunta on tienristeyksessä. Me voimme valita suunnan, joka lisää tasa-arvoa sekä luonnon ja ihmisten hyvinvointia. Pyrin eduskuntaan, sillä olen valmis tekemään politiikkaa tulevaisuus edellä. Jos haluat auttaa minua tavoitteessani, ilmoittaudu mukaan tukiryhmääni täällä!

Tule mukaan kampanjaan tai lahjoita!