Valtuustoaloite kevyen liikenteen alikulkutunneleiden avaamiseksi graffittitaiteelle

Valtuustoaloite kevyen liikenteen alikulkutunneleiden avaamisesta graffititaiteelle

Taide on tunnetusti erittäin merkittävä hyvinvoinnin lisääjä. Taidetta tekevät ja kokevat elävät pidempään ja terveempinä. Taiteen pariin pääseminen vaatii monesti kuitenkin rahaa ja valmiin kiinnostuksen. Museoiden seinien sisällä taide ei kutsu sitä tuntemattomia ihmisiä. Julkisella taiteella on siis merkittävä tehtävä innostuksen herättämisessä.

Monet suomalaiset kaupungit ovatkin ymmärtäneet katutaiteen potentiaalin aivan hiljattain. Nyt syyskuussa 13 suomalaskaupunkia osallistuu UPEA17-taidefestivaaliin, joka tuo kaupunkeihin yli 20 pysyvää muraalitaideteosta. Tampere ei ole lähtenyt vielä mukaan katutaideinnostukseen. Katutaidekulttuuriin kuuluu vahvasti kuitenkin myös spontaanius ja yllättävyys. Siispä taidetta tulee löytyä myös yllättävistä paikoista ennaltasuunnittelemattomasti.

Esitän, että kaupunki muuttaa kaikki kevyen liikenteen alikulkutunnelit julkisiksi taidepinnoiksi, jotka tuovat osallistumisen mahdollisuuksia ja taidetta jokaisen elinpiiriin. Kun maalaaminen tunneleihin sallitaan, myös maalausten taso kohenee ja maalaajajoukko moninaistuu, kun töitä ei tarvitse tehdä yön pimeydessä rangaistuksen pelossa.

Esimerkiksi Jyväskylässä alikulkutunneleita on avattu taiteelle ja kokemukset ovat olleet erittäin positiivisia. Tunnelit ovat säilyneet siisteinä, eikä kaupungille ole koitunut ongelmia. On myös huomionarvoista, että taide lisää viihtyvyyttä ja turvallisuudentunnetta. Hämyiset ja suttuiset tunnelit eivät ole omiaan luomaan tunnetta turvallisuudesta. Samalla vääriin paikkoihin maalattujen graffitien määrä vähenisi, kun luvallisen pinnan määrä lisääntyy. Yrityksille, kaupungin asukkaille ja kaupungille koitunut vaiva ja rahanmeno vähenee.

Tampereella 11.9.2017

Noora Tapio

Lisäkseni 21 muuta allekirjoittajaa

Aloitetta käsiteltiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.11.2020. Aloitevastaus suhtautui esitykseeni melko tyrmäävästi vedoten kaupunkikuvaan ja turvallisuuteen, eikä aloitevastauksessa tarvetta tällaiselle katsottu olevan, koska lupahakemuksella maalauksia on mahdollista toteuttaa.

Tein seuraavan ponsiesityksen: “Tämän ponnen hyväksyessään kaupunginvaltuusto edellyttää, että graffititaiteen olosuhteita Tampereella kehitetään käynnistämällä kokeilu, jossa valitaan eri puolilta Tamperetta soveltuvia seinäpintoja kaupunkilaisten omaehtoisen taiteenteon edistämiseksi. Pintoina hyödynnetään olemassaolevia rakenteita, eikä erillisiä, vain tätä tarkoitusta varten rakennettavia graffitiseiniä. Kokeilun jälkeen tulokset raportoidaan sivistys- ja kulttuurilautakunnalle sekä yhdyskuntalautakunnalle. Kokeilun jatkosta päättää sivistys- ja kulttuurilautakunta.”

Esityksestä äänestettiin. Ponsi hyväksyttiin äänin 58-4, 5 tyhjää.