Valtuustoaloite neljännen hintaryhmän luomiseksi liikuntatilojen käyttövuoromaksuihin

Valtuustoaloite neljännen hintaryhmän luomiseksi liikuntatilojen käyttövuoromaksuihin

Tällä hetkellä Tampereen kaupungin liikuntapaikkojen hinnoittelussa käytetään kolmiportaista hinnoittelua. Ryhmään 1 kuuluvat tamperelaiset urheiluseurat ja yleishyödylliset yhdistykset, ryhmään 2 kuuluvat yritykset, liikelaitokset ja yksityishenkilöt ja ryhmään 3 ei-tamperelaiset urheiluseurat. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että hinnastoon lisätään neljäs hintaryhmä yhteiskuntavastuunsa kantaville tamperelaisille yrityksille niin, että ne saavat vuokrata tiloja edullisempaan hintaan kuin ryhmä 2.

Esitämme, että alennettuun hintaryhmään kuuluvien yritysten tulee toimia yhteiskunnallisen yrityksen tavoin. Tämä tarkoittaa, että yritys muun muassa

  • tuottaa kuntalaisille tärkeää liikuntapalvelua täydentäen urheiluseurojen ja yhdistysten tarjoamia mahdollisuuksia oleellisesti
  • toteuttaa liiketoimintaansa avoimesti ja läpinäkyvästi
  • käyttää suurimman osan voitostaan toimintansa kehittämiseen
  • suosii uusia työntekijöitä palkatessaan erityisesti pitkäaikaistyöttömiä tai muusta syystä heikossa työmarkkina-asemassa olevia ja täyttää työnantajavelvoitteensa nuhteettomasti.

On perusteltua, että liikunta-alan yrityksiltä peritään korkeampaa vuokraa kuin kolmannen sektorin toimijoilta. Neljännen hintaryhmän luomisella kaupunki kuitenkin voi kannustaa yrityksiä eettisempään ja reilumpaan liiketoimintaan ja antaa merkittävää tukea sellaisille yrityksille, jotka harjoittavat sellaista liiketoimintaa, joka täydentää kolmannen sektorin palveluita ja hyödyttää kaupunkia monipuolisemmin kuin muut yksityisen sektorin toimijat.

Tampereella 19.2.2018

Noora Tapio

Lisäkseni 27 muuta allekirjoittajaa

Aloitetta käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 16.3.2020. Sen pohjalta ei päädytty perustamaan uutta hintaryhmää, vaan aloitteen lopputuloksena yhteiskunnalliset yritykset saavat hakemuksen pohjalta pääsyn matalimpaan hintaluokkaan.