Paperittomien välttämättömät palvelut taattava

Joulukuussa Helsingin kaupunginvaltuusto päätti ryhtyä tarjoamaan paperittomille kiireellisten terveyspalveluiden lisäksi myös välttämättömät terveyspalvelut, kuten rokotukset ja kroonisten sairauksien hoidon. Silloin monet perussuomalaiset ja kokoomuslaiset pelottelivat terveysturismilla. Helsingin Sanomat uutisoi eilen torstaina, kuinka terveysturismia ei ole syntynyt ja kustannukset uudistuksesta ovat olleet maltilliset ja tulevat pysymään sellaisina.

Jätin Tampereella joulukuussa samankaltaisen aloitteen. Sen allekirjoitti lisäkseni 27 kaupunginvaltuutettua. Helsingin esimerkki on todella rohkaiseva näyttö siitä, kuinka mitään kaaosta ei ole luvassa, kun tämä aloite hyväksytään Tampereella.

Kiireelliset terveyspalvelut on tarjottava joka tapauksessa. Kun sairauksia hoidetaan jo ennen akuuttia vaaratilannetta, kustannukset säilyvät maltillisina. Rokottaminen ehkäisee sairauksien leviämistä. Lisäksi esitän, että samalla tarjotaan paperittomille välttämätön toimeentulo ja majoitus, kuten oma perustuslakimme ja kansainväliset sitoumuksemme edellyttävät.

Pitkällä tähtäimellä ei kuitenkaan ole kestävää, että yksittäiset kunnat joutuvat kantamaan koko taakan. Siksi laki paperittomien välttämättömästä terveydenhuollosta on säädettävä, jotta samat palvelut on saatavissa kaikkialla.

Puhe Lempäälässä vappuna 2018

Puhuin tänään Lempäälän Vasemmiston ja SDP:n vapputilaisuudessa Lempäälän työväentalolla seuraavasti:

“Hyvät toverit ja ystävät!

On kunnia saada viettää vappua kanssanne Lempäälässä ja puhua täällä näin sisällissodan muistovuonna.

Minulle vasemmistolainen liike on ensisijaisesti vapausliike. Vuonna 1918:kin työväenluokka etsi vapauttaan. Köyhyys, työttömyys, elintarvikepula, huonot työolot ja heikko demokratia ajoivat työväenluokan aseisiin. Seuraukset olivat traagiset, kuten hyvin tiedämme.

Meidän tehtävämme ei ole antaa, eikä pyytää anteeksi sisällissodan aikaisia ja jälkeisiä tapahtumia. Ei meillä ole siihen oikeutta, vaikka tapahtumat eittämättä jättivätkin jälkensä sukuihimme ja liikkeeseemme. Meidän tehtävämme, sata vuotta sodan jälkeen, on muistaa. Meidän täytyy muistaa, että sodan taustalla oli pitkään kestänyt, valtava eriarvoisuus ja työväenluokan kokemus siitä, että heitä ei kuultu. Eriarvoisuus on johtanut, ja voi tulevaisuudessakin johtaa levottomuuksiin ja sotiin.

Vapaudettomat kansat ja kansanosat tulevat aina etsimään vapautta. On työväenluokan tehtävä taata rauhanomaiset ja demokraattiset keinot niille pyrkimyksille ja olla mukana tukemassa näitä kamppailuja.

Emme voi unohtaa ystäviämme, jotka täällä Suomessa kohtaavat sortoa etnisen taustansa, sukupuolensa, seksuaalisuutensa, vammansa tai muun seikan vuoksi. Samoten emme voi unohtaa ystäviämme, jotka ovat sodan jaloissa toisella puolella maailmaa, vangittuja mielipiteidensä tai ominaisuuksiensa vuoksi tai vaarassa ilmastonmuutoksen seurauksena. Työväenliike on kansainvälisen solidaarisuuden liike.

Työväenluokan kohtalo on toisiinsa sidottu, emmekä tule olemaan vapaita, kun yksikin meistä joutuu kamppailemaan vapautensa puolesta. Globaalissa kapitalismissa raha liikkuu valtion rajojen yli, mutta niin liikkuvat myös arvot, aatteet ja saasteetkin. Herrat eivät pelasta meitä Suomessa, eivätkä he tee niin muuallakaan. Työväenluokan on tartuttava toimeen oman vapautensa puolesta. Meidän on taisteltava niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa oikeudesta demokratiaan, sananvapauteen, riittävään toimeentuloon, hyviin työoloihin, inhimilliseen elämään ja puhtaaseen ympäristöön.

Eräs akuuteimmista eurooppalaisista demokratiakamppailuista on äärioikeiston vastainen kamppailu. Äärioikeistolaiset liikkeet nousevat ympäri Eurooppaa kaduilla ja hallituksissa. Suomessakin olemme saaneet seurata Pohjoismaisen vastarintaliikkeen toimintaa, joka on tiettävästi johtanut ainakin yhteen kuolemantapaukseen. Unkarissa hallitusvaltaa käyttävän Fidesz-puolueen toiminnan myötä kansalaisjärjestöjen toiminta maassa on vaikeutunut ja lehdistön sekä oikeuslaitoksen riippumattomuus ovat vaarantuneet. Koko Euroopan ja koko työväenliikkeen on yhdessä rintamassa toimittava fasististen liikkeiden nousua vastaan.

Hyvät toverit,

“Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen”, sanoo Suomen perustuslaki. Se ei ole vaikuttanut hallitusta tai Maahanmuuttovirastoa kiinnostavan. Juha Sipilän porvarihallitus on kuluneen kolmen vuoden aikana näyttänyt lukuisin tavoin halveksuvansa vapautta. Hallituksen turvapaikkapolitiikka on vain yksi esimerkki siitä. Tehdyt kiristykset ulkomaalaislakiin ja Maahanmuuttoviraston linjan tiukkeneminen asettavat turvaa ja henkilökohtaista vapautta hakevat hengenvaaraan. Suomi lähettää pikkulapsiakin äärimmäisen vaarallisiin olosuhteisiin ja vähät välittää kansainvälisistä sitoumuksistamme ja perustuslaistamme, jotka takaavat aivan jokaiselle oikeuden elämään.

Hallituksen aktiivimalli on paitsi kiky-sopimuksen vastainen leikkaus työttömyysturvaan, mutta myös leikkaus köyhien itsenäisyydestä. Yksi vapaudellisen, itsenäisen elämän peruslähtökohdista on riittävä toimeentulo. Nyt Sipilän hallitus laittaa työttömät juoksemaan olemattomien työpaikkojen ja kurssien ja palveluiden työttömyysturvan leikkaamisella uhaten. Työtön ei ole hallitukselle vapaa ihminen, työtön on laiska loinen, jota täytyy ruoskia kulkemaan oikeaan suuntaan. Kehysriihessä hallitus päätti heikentää alle 30-vuotiaiden yli kolme kuukautta työttömänä olleiden työehtoja helpottamalla määräaikaisten työsopimusten tekemistä. Silpputyö heikentää mahdollisuuksia suunnitella elämää ja luottaa tulevaisuuteen. Hallituksen harjoittama syrjintä nuoria kohtaan on osoitus siitä kapeakatseisuudesta ja halveksunnasta, joilla hallitus meihin nuoriin suhtautuu.

Sen lisäksi, että vappu on työväen juhla, se on myös opiskelijoiden juhla. Heidän asiansa meidän täytyy pitää kirkkaana mielessä. Nykyiset opiskelijat ovat huomisen maailman rakentajia. Korkealaatuinen koulutus ja tutkimus ovat olleet merkittävässä asemassa luokkanousun mahdollistamisessa siinä hyvinvointivaltiossa, jonka vasemmistolainen liike Suomeen rakensi. Sipilän hallitus on järjestelmällisesti pyrkinyt rapauttamaan korkealaatuista koulutustamme valtavin leikkauksin ja vaikeuttanut työväenluokan mahdollisuuksia opiskeluun leikkaamalla opintotuesta. Suomalaisten koulutustason nousu on pysähtynyt. Koulutettu kansa on vapautuva kansa, sillä tieto ja taito ovat parhaita välineitä itsenäisen elämän luomiseen.

Vapaus vaatii tekoja tasa-arvon ja kaikkinaisen solidaarisuuden eteen. Vasemmistolaisittain vapaassa yhteiskunnassa arvostetaan taidetta, tiedettä ja kulttuuria, sananvapautta eivät häiritse pääministerin sähköpostittelut toimittajille ja jokaisella on aito mahdollisuus tavoitella hyvää elämää, mutta vaikka matkalla kävisi kolhuja, yhteiskunta ottaa kopin. Vapautta ei rajoita yksilön ominaisuudet ja pyrimme aktiivisesti eroon kaikista sortavista rakenteista yhteiskunnassa ja omassa toiminnassamme.

Hyvät ystävät,

Vapaus vaatii tekoja. Vasemmistopuolueiden on lunastettava lupauksensa. Sillä ei ole mitään merkitystä, mitä me keskenämme puhumme, jos se ei näy äänestyskäyttäytymisessä valtuustoissa ja eduskunnassa. Tulikivenkatkuisetkaan palopuheet eivät yönsä tyhjin vatsoin tai taivasalla viettävää köyhää lämmitä. Emme saa antautua konsensuspolitiikalle, jossa kauniit sanat merkitsevät enemmän kuin se, mitä me todella teemme ja miten toimemme vaikuttavat niihin, jotka tarvitsevat kaikista eniten yhteiskunnan tukea.

Niin pitkään, kun valtio ei huolehdi omistaan, meidän täytyy pitää ihmisistä huolta. Tälläkin hetkellä aivan liian moni kärsii tehdyn politiikan vuoksi. Sitä akuuttia kärsimystä ei politiikalla poisteta, vaan meidän täytyy toimia myös arjessamme läheistemme hyvinvoinnin eteen. Sinä, joka pystyt; auta lähimmäistäsi. Tue tukibyrokratian kanssa selviämisessä, tuo apua tarvitsevalle ruokaa ja vaadi hänelle oikeutta, kun hän ei itse pysty, eivätkä viranomaiset halua sitä hänelle antaa.

Hyvät kuulijat,

Inhimillinen ja vapaa maailma on edelleen mahdollinen. Me voimme luoda sen yhteistyöllämme, mutta sen vaatimuksena on kuitenkin kansan antama mandaatti. Meidän täytyy kyetä tarjoamaan aito vaihtoehto vuosikaudet jatkuneelle leikkaus- ja kurjistuspolitiikalle. Aidosti vasemmistolaiselle politiikalle on nyt tilausta. Ihmiset ovat jo kyllästyneet vuosia heille syötettyihin loruihin leikkausten ja heikennysten pakollisuudesta. Tosiasiassa niissä ei ole kyse pakosta, sillä demokraattisessa yhteiskunnassa on aina vaihtoehtoja.

Jos kohotat tänään maljan, kohota se vapaudelle. Näillä sanoin toivotan teille kaikille hauskaa ja taistelevaa vappua!”