Valtuustokysely koskien sukupuolivähemmistöjen mahdollisuuksista käyttää liikuntapaikkoja, tehty yhdessä Minna Minkkisen kanssa

Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Lisäksi tasa-arvolaki velvoittaa viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä ja työnantajia ennaltaehkäisemään syrjintää sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella.

Ihmiset ovat sukupuoli-identiteetiltään ja sukupuolen ilmaisultaan moninaisia, eivätkä kaikki ole sukupuoleltaan yksiselitteisesti naisia tai miehiä. Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat transihmiset, kuten transsukupuoliset, transgenderit (muunsukupuoliset) ja transvestiitit, sekä intersukupuoliset henkilöt. (tasa-arvovaltuutettu)

Lukuisten yhteydenottojen perusteella sukupuolivähemmistöillä ei ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia käyttää kaupungin liikuntapalveluita kuten uimahallia. Tarjolla ei ole mahdollisuutta vaihtaa vaatteita ilman, että joutuu kaikkien katseiden alaisuuteen. Moni sukupuolivähemmistöön kuuluva kokee tämän erittäin epämiellyttäväksi muiden kävijöiden ja mahdollisesti myös liikuntapalveluiden henkilökunnan asenteiden vuoksi. Väärän sukupuolen pukeutumistilojen käyttäminen voi myös pahentaa sukupuolidysforiaa, eli omaan kehoon sekä väärinsukupuolittamiseen liittyvää ahdistusta ja pahoinvointia.

Onko vaatteita mahdollisuus vaihtaa ilman, että joutuu valitsemaan naisten tai miesten pukukopin?

Miten Tampereen kaupunki edistää sukupuolivähemmistöjen mahdollisuutta käyttää liikuntapalveluita?

Intimiteetti mm. suihkutiloissa palvelee myös muita ihmisryhmiä, kuten vammautuneita. Helsingissä joissain uimahalleissa on perhepukukoppeja jotka toimivat hyvin.

Tutkimukset osoittavat, että sukupuolivähemmistöön kuuluvat ihmiset kokevat vähättelyä, syrjintää ja ulossulkemista koulun liikuntatunneilta. Kaikilla liikunnan opettajilla ei ole riittävästi tietoa sukupuolivähemmistöistä. Sukupuolivähemmistöön kuuluvat nuoret ovat raportoineet, että koska heille ei ole tarjolla pukutiloja heidät on “vapautettu” ohjatuista liikuntatunneista. Opetukseen osallistuminen on oikeus, mikä tulee taata kaikille oppilaille.

Miten Tampereen kaupunki varmistaa, että kaikki peruskoulun ja toisen asteen oppilaat pystyvät osallistumaan liikuntatunneilla?

Apulaispormestari Johanna Loukaskorven vastaus Minna Minkkisen ja Noora Tapion valtuustokyselyyn:

Vastaus Minna Minkkisen ja Noora Tapion valtuustokyselyyn on koottu perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen sekä kaupungin liikunta- ja nuorisoyksikön asiantuntijoilta pyydetyistä kommenteista kysymykseen.

Kasvatus- ja opetuspalvelut (perusopetus):

Sukupuolineutraalius huomioidaan perusopetuksen uusien ja remontoitavien koulurakennusten suunnittelussa. Vanhemmissa kiinteistöissä tilat eivät tätä suoraan mahdollista, mutta esimerkiksi henkilökunnan pukutilat ovat käytettävissä. Kiinnitämme jatkossa entistä enemmän huomiota opetushenkilöstön herkkyyteen tunnistaa ja ratkaista myös sukupuoli-identiteettiin liittyviä kysymyksiä.

Lukiokoulutus:

Esimerkiksi Tammerkosken lukion kahdeksasta LI1 (liikunnan pakollinen kurssi) ryhmästä yksi on varattu vain tytöille. Lukioissa on varauduttu siihen, että tarvittaessa jatkossa myös LI2 (liikunnan pakollinen kurssi) voidaan varata vain tytöille. Lukiokoulutuksen liikunnan ryhmät ovat yleensä / usein ns. unisex-ryhmiä.

Lukioissa on ajanmukaiset pukeutumistilat erikseen tytöille ja pojille sekä opettajille. Uusissa ja peruskorjatuissa liikunnan pukeutumistiloissa on erilliset lukittavat wc-tilat, joita opiskelijat ovat käyttäneet yksityiseen pukeutumiseen. Erityistapauksissa opiskelijalle on voitu osoittaa opettajan pukeutumis/peseytymistila (sukupuolivähemmistöt, terveydelliset tai uskonnolliset syyt).

Lukioissa ei vapauteta opiskelijaa liikunnasta pukeutumistilojen puutteen takia. Vapautuksen lukioliikunnasta voi saada vain terveydellisistä syistä lääkärin suosituksesta (lääkärintodistus).

Lukiokoulutus on mukana liikuntaa ja liikkumista edistävissä hankkeissa, kuten ”Go toinen aste Go” (liikkuva lukio). Hankkeen tarkoituksena on vähentää istumista koulupäivien aikana ja kannustaa opiskelijoita säännölliseen liikuntaan.

Tredu (Tampereen seudun ammattiopisto):

Sukupuolivähemmistöihin liittyvät kysymykset liikuntatunneilla ovat herkkyyttä ja osaamista edellyttäviä asioita. Opettajan tulee olla eettisesti osaava ja kuunteleva, jotta opiskelija kokee tulleensa oikealla tavalla huomatuksi ja kohdelluksi. Näihin asioihin kiinnitetään jo liikunnanopettajien koulutuksessa vuosi vuodelta enemmän huomioita, sillä muun muassa sukupuoltaan vaihtavat opiskelijat ovat osa opetuksen arkea etenkin toisella asteella.

Käytännössä ammatillisella toisella asteella opettaja yhdessä opiskelijan ja tarvittaessa huoltajan kanssa etsii opiskelijan tarpeisiin toimivimman ratkaisun vaatteiden vaihtamiseen. Lähes kaikissa toimipisteissä on useita pukukoppeja, joista on löydettävissä tilat vaatteiden vaihtoon muutenkin kuin kylteillä osoitettuihin naisten ja miesten pukukoppeihin mennen. Tarvittaessa hyödynnetään luokkatiloja, opettajan pukutiloja tai opiskelijoiden omia pukeutumistiloja, joita useilla ammattiin opiskelevilla on.

Tilajärjestelyissä on aina lähtökohtana opiskelijan toiveet ja tarpeet. Niitä kuunnellaan herkällä korvalla. Toistaiseksi vaihtoehtoisia pukeutumistiloja on löytynyt myös siten, että opiskelijan näin toivoessa hän on voinut vaihtaa vaatteet muiden erillisjärjestelyjä huomaamatta.

Tredussa liikunnanopettajat ovat myös terveystiedon opettajia. Terveystiedon opetussisältöihin kuuluvat sukupuolivähemmistöt ja erilaiset eettiset pohdinnat. Liikunnanopettajilla on siten aiheeseen liittyvät korkeakouluopinnot osaamista varmistamassa.

Lähtökohta opetuksessa on, että liikunta kuuluu kaikille. Näin ollen opiskelijoille mahdollistetaan osallistuminen opetukseen tarvittavin erityisjärjestelyin. Erityisjärjestelyt voivat liittyä esimerkiksi vaihtoehtoisiin tila- tai välineratkaisuihin, erilaisiin työskentelymuotoihin, avustajan käyttöön, apuvälineiden käyttöön jne. Opetusta siis sovelletaan opiskelijoiden erilaiset tarpeet huomioiden.

Toistaiseksi ei ole tullut eteen tilannetta, että joku opiskelija olisi jouduttu vapauttamaan liikunnasta opiskelijan erityistarpeiden vuoksi. Mikäli opiskelijalla on terveydellisiä ongelmia ja haasteita, on opiskelijalle näissä tilanteissa laadittu liikuntaan HOKS.

Liikunta- ja nuorisoyksikkö:

Tesoman uimahallissa on erilliset pukukopit ja yhteiset pukukaapit, jolloin pukutilojen osalta ei tarvitse valita erikseen naisten ja miesten puolta.

Uintikeskuksessa on mahdollista varata normaalin uimahallimaksun hinnalla tilaussauna käyttöön.

Hervannan ja Pyynikin uimahalleissa tekniset ratkaisut eivät nykyisellään mahdollista vastaavaa toimintaa. Mahdollisten uusien hallien suunnittelussa pyritään tämäkin ottamaan huomioon.

Muissa liikuntapaikoissa on joukkueenjohtajan mahdollista pyytää käyttöön ylimääräistä pukuhuonetta, joka annetaan käyttöön, mikäli se on mahdollista. Mikäli ylimääräisiä pukuhuoneita ei ole, on joukkueenjohtajan aikataulutettava käytössä olevien pukuhuoneiden käyttö, jotta jokaisen käyttäjäryhmän käyttö mahdollistuu.

Valtuustokysely siirrettiin pidettäväksi 20.8.2018 kyselytunnille.

Liikunta- ja nuorisoyksikön lisäselvitys Minna Minkkisen ja Noora Tapion valtuustokyselyyn:

Vaatteidenvaihtomahdollisuus uimahalleissa joutumatta valitsemaan miesten tai naisten puolta:

Tesoman uimahallissa tämä toteutuu hyvin. Siellä on erilliset pukukopit ja yhteiset pukukaapit, jolloin valintaa sukupuolen mukaan ei tarvitse tehdä.

Tampereen Uintikeskuksessa on mahdollisuus uimahallimaksun hinnalla varata erikseen tilaussauna omaan käyttöön. Yleisissä pukuhuoneissa on vain miesten ja naisten puoli, mutta molemmista löytyy myös lukittavat pukeutumistilat, jolloin vaatteiden vaihto muiden katseilta suojassa onnistuu.

Hervannan ja Pyynikin uimahalleissa tekniset ratkaisut eivät nykyisellään mahdollista vaatteiden vaihtoa, menemättä miesten tai naisten puolelle. Uusia halleja suunniteltaessa pyrimme ottamaan tämänkin asian huomioon.

Yleisesti sukupuolivähemmistöjen mahdollisuudesta käyttää liikuntapalveluja:

Liikunta- ja nuorisoyksikössä on täysin sukupuolineutraali suhtautuminen liikuntatilojen käyttämiseen liittyen. Esimerkiksi vuorojaoissa liikuntatila vuokrataan seuralle, joka jakaa sen edelleen harrastuksessa mukana oleville joukkueille ja sitä kautta lapsille. Liikuntatilat ovat tarkoitettuja kaikille kuntalaisille. Uusimmissa tiloissa pukuhuonekapasiteetti on hyvä, jolloin pukuhuoneita on käytettävissä useampia tarvittaessa harjoitusvuoroa kohden. Vanhemmissa tiloissa ei tätä mahdollisuutta välttämättä ole, mutta haasteet ovat varmasti ratkaistavissa myös näissä tiloissa. Esimerkiksi iltakäytönvalvojan avustuksella.

Henkilökunnan kouluttaminen ja perehdyttäminen on varmasti ensimmäinen askel kohti tasavertaisempaa mahdollistamista. Setan kanssa yhteistyössä on jo aikaisemmin perehdytetty nuoriso-ohjaajia kohtaamiseen ja tietoisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Sama koulutus voidaan laajentaa myös liikunnanohjaajia, uimavalvojia ja iltakäytönvalvojia koskettavaksi.

Ulkoministeri Soinin erottava tehtävästään

Argentiinan senaatti säilytti abortin laittomana kaatamalla lakiesityksen, joka olisi taannut mahdollisuuden turvalliseen aborttiin. Arviolta 50 000 henkilöä tarvitsee Argentiinassa vuosittain sairaalahoitoa epämääräisissä olosuhteissa suoritettujen aborttien vuoksi.

Nyt ulkoministeri Soini on jälleen kerran asettunut Suomen virallista linjaa vastaan kiittelemällä senaatin päätöstä. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun ulkoministeri asettuu aborttioikeutta vastaan, vaikka Suomi on sitoutunut edistämään ulkopolitiikassa mahdollisuutta turvalliseen aborttiin.

Soinin aiempi aborttivastainen toiminta on herättänyt runsaasti myös hallituksen omissa riveissä. Meno ei siitä huolimatta ole muuttunut. On kestämätöntä, että ulkoministeri toistuvasti hyökkää maan ulkopoliittisen linjan kimppuun. Se ei voi jatkua. Ulkoministeri Soinin on erottava tehtävästään.