Keskustan “realistinen vihreys” ei ole realismia, eikä vihreyttä

Tuore BIOS-tutkimusyksikön katsaus osoittaa, että Suomen ilmastopolitiikka on tehotonta ja haitallista. Vaikka monella sektorilla on saatu aikaan päästövähennyksiä, kasvihuonepäästöt jatkavat kasvuaan hiilinielujen pienenemisen vuoksi.

Hallitus on nojannut vahvasti biopolttoaineisiin, joiden tuotanto pienentää hiilinieluja. Kun metsä hakataan ja poltetaan biopolttoaineena, sen säilömä hiilidioksidi vapautuu ilmakehään ilmastonmuutosta kiihdyttäen. Hallituksen suunnittelemat hakkuumäärät voivat raportin mukaan pienentää hiilinielujamme vuosisadan loppuun saakka.

Erityisen irvokasta on se, että raportin mukaan hallituksen tuottamassa Energia- ja ilmastostrategian vaikutusarviointien tiivistelmässä ei mainita hiilinielujen hävittämisestä johtuvaa päästöjen kasvua. Sitä ei mainita myöskään Tilastokeskuksen kokoamassa raportissa, joka seuraa sitä, tavoittaako Suomi YK:n ilmastosopimuksessa asetetut tavoitteet.

Vaikuttaa siltä, että hallitus peittelee epäonnistuneen ilmastopolitiikkansa jälkiä. Biotalous on varmasti etu keskustalle, joka saa kannatuksensa maa- ja metsätalousvaltaisilta alueilta. Kenenkään muun etu se ei ole.

Keskusta brändäsi puoluekokouksessaan kesällä itseään “realistisen vihreyden” avulla. Tämä tilanne osoittaa, että keskustalainen realismi ei ole realismia, eikä vihreys vihreyttä. Realismia olisi myöntää, että meillä on käsillämme ennennäkemätön kriisi, joka ei anna mahdollisuuksia pelata omaan pussiin, vaan joka vaatii äärimmäisen tiukkoja toimenpiteitä.