Mahdollisuus pärstäkerroinirtisanomisiin tekee työelämästä turvatonta

Hallitus aikoo heikentää alle 20 hengen yrityksissä työskentelevien irtisanomissuojaa. Asiaa käsitellään eduskunnassa marraskuussa. Hallituksen tahdon toteutuessa pienissä yrityksissä henkilöperustaisesta irtisanomisesta tulisi helpompaa. Muutos koskisi noin 90 prosenttia yrityksistä, siis valtavaa määrää työntekijöitä.

Hallitus väittää tämän muutoksen edistävän työllisyyttä. Sillä ei kuitenkaan ole lainkaan tutkimusnäyttöä väitteensä tueksi. Vaikuttaakin siltä, että työllisyyspuhe on silmänlumetta työntekijöiden aseman murentamiseksi. Työantajan ei ole tarve pelätä työntekijän palkkaamista. Sen varmistaa koeaika, eikä irtisanomissuoja ole eurooppalaisittain verrattuna korkea.

Irtisanomissuojan heikentämisen myötä työnantaja voisi antaa potkut huomattavasti helpommin työntekijälle, joka vaatii oikeuksiensa toteutumista työpaikalla. Esitys on omiaan heikentämään työntekijöiden turvaa ja luottamusta tulevaisuuteen. Syytä on huomata myös se, että henkilöperusteisesta irtisanomisesta seuraa kolmen kuukauden työttömyysturvakarenssi.

Työelämän turvattomuuden lisääminen on sietämätöntä politiikkaa. Kokemus työelämän turvattomuudesta on lisääntynyt jo liikaa. Niin ei voi jatkua. Jokaisella on oltava oikeus turvalliseen ja ennakoitavaan arkeen.