Tuen väärinkäytöstä, siis päivittämättömästä yhteiskunnasta

Keskusteluissa erilaisten ihmisille apua tarjoavien järjestelmien hyväksikäytöstä keskustellessa inhimillinen näkökulma unohtuu monelta varsin helposti. Lähestulkoon kaikkia näitä järjestelmiä voidaan käyttää hyväksi, mutta alikäyttö on huomattavasti suurempi ongelma. Esimerkiksi köyhyyteen liittyvä stigma ja sosiaaliturvan byrokratia aiheuttavat tilanteita, joissa tukiin oikeutettu ei hae niitä.

Useat näistä järjestelmistä ovat jo vanhoja ja maailma muuttuu vauhdilla, mutta turvaverkkoja ei ole rakennettu uudelleen vastaamaan muuttunutta maailmaa. Työttömyystukijärjestelmä ei vastaa pätkätyöläisen arkeen, sillä pitkäksi venyvät käsittelyajat ja päätökset, joita on mahdoton ennakoida, haittaavat toimeentuloa merkittävästi. Perusturva on onnettomasti liian pieni. Turvapaikkaan oikeuttaa vain henkilökohtainen vaino, joten se ei tunnista monia tässä maailman ajassa perusteltuja syitä paeta kotialueelta.

On lukuisia tilanteita, joissa niin sanottu järjestelmien väärinkäyttö on mielestäni hyväksyttävää. Moni todellisuudessa työkyvytön on tilanteessa, jossa heitä ei katsota riittävän sairaiksi saamaan työkyvyttömyyseläkettä, mutta heillä ei ole kykyä työskennellä, jolloin he joutuvat sinnittelemään työttömyystuilla pyrkien väistelemään karensseja. En todella jaksa paheksua toimeentulotukea saavaa, joka jättää kertomatta Kelalle sukulaiselta saadusta pienestä rahasta, jonka avulla hän voi ostaa ehjää vaatetta, tai käydä syömässä ravintolassa. Minusta ei ole kritisoimaan ihmisiä, jotka lähtevät kotimaastaan pakoon sellaisia ympäristökatastrofeja, joita me täällä emme koskaan voi ymmärtää, tai sotaa, jossa ei ole hyviksiä, pois maasta, jota ei voi puolustaa tai pelastaa.

Tällaisten tilanteiden sivuuttaminen julkisessa keskustelussa ja kaiken väärinkäytön paheksuminen kertoo turvatusta elämästä. Valtaosa sosiaaliturvaa saaneista tietänee, kuinka mahdotonta joissain tilanteissa on toimia oikein. Nämä järjestelmät eivät ymmärrä inhimillistä elämää, vaan olettavat elämän olevan varsin yksinkertaista ja kaavoihin sopeutuvaa.