Vasemmistoliiton työ Nekalan kirjaston puolesta tuotti tulosta!

Keväällä talouden tasapainottamisohjelman myötä kaupunginvaltuusto hyväksyi, että Nekalan kirjasto lakkautetaan. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä oli ainoa, joka kokonaisuudessaan vastusti kirjaston lakkauttamista. Se oli myös taustalla siinä, miksi saimme potkut pormestarikoalitiosta.

Tämän viikon tiistaina tilanne sai uuden käänteen, kun hyväksyimme sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 50 000 euron panostuksen kirjastotoiminnan jatkumiseen Nekalassa. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan kirjasto siirtyy Normaalikoululle omatoimikirjastoksi. Päätös tarvitsee vielä marraskuussa kaupunginvaltuuston sinetin, mutta jo näyttää hyvältä!

On tietysti harmillista, kun kirjastotyöntekijästä luovutaan. Kirjastoalan työntekijöiden ammattitaito on rautaista ja se antaa tärkeän lisän kirjastotoiminnalle.

Kiitos tästä kuuluu aivan erityisesti aktiivisille kuntalaisille, jotka puolustivat lähikirjastoaan! Näin ei varmasti olisi tapahtunut ilman tamperelaisten aktiivista vaikuttamistoimintaa. Muun muassa 2000 hengen allekirjoittama adressi antoi meille mandaatin tehdä työtä kirjaston säilymisen puolesta, eikä valtuuston enemmistö todennäköisesti taipuisi tähän ilman alueen asukkaiden luomaa painetta.