Valtuustoaloite kuntavaalien 2021 äänestyspaikkojen suunnittelemiseksi yhteistyössä nuorten kanssa

Kuntavaalien 2021 äänestyspaikat suunniteltava yhteistyössä nuorten kanssa

Kuntavaaleissa 2017 lähes kaksi kolmasosaa nuorista jätti äänestämättä.
18-24-vuotiaiden äänestysprosentti oli 35 % samalla, kun koko väestön
äänestysaste oli 57 %. Äänestyspaikkojen sijoittaminen nuorilähtöisesti on
konkreettinen teko nuorten osallisuuden vahvistamiseksi.

Keskusvaalilautakuntien tulee valmistella esitykset äänestyspaikkojen sijainnista nuoria kuullen. Äänestyspaikkojen sijainnit pitää suunnitella yhteistyössä nuorisovaltuuston, toisen ja korkea-asteen opiskelijakuntien, nuorisojärjestöjen ja nuorisotyöntekijöiden kanssa. Keskusvaalilautakunta voi pyytää lausunnon nuorten edustajilta äänestyspisteiden sijoittelusta ja kutsua kokoukseen suunnittelemaan tapoja tavoittaa nuoria.

Me tämän valtuustoaloitteen allekirjoittaneet vaadimme, että kuntavaalien
äänestyspaikat ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivänä suunnitellaan yhdessä
alueen nuorten kanssa ja sijoitetaan nuorille äänestäjille keskeisiin paikkoihin.

Tampereella 18.5.2020

Noora Tapio

Lisäkseni 15 muuta allekirjoittajaa.

Valtuustoaloite on tehty nuorisoalan kattojärjestö Allianssin kampanjan pohjalta.

Aloitetta ei ole vielä käsitelty missään toimielimessä. Keskusvaalilautakunta hyväksyi kuntavaalien 2020 äänestyspaikat kokouksessaan 15.12.2020. Ennakkoäänestyspaikoista keskusvaalilautakunta totesi muun muassa seuraavaa: “Tampereen kaupunginvaltuustossa tehtiin 18.5.2020 päivätty valtuustoaloite, jossa vaaditaan, että Tampereen kaupungin keskusvaalilautakunnan tulisi suunnitella kuntavaalien 2021 äänestyspaikat ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivänä yhteistyössä nuorten kanssa. Myös valtuustoaloite on huomioituna ennakkoäänestyspaikkojen sijainnissa. Valtuustoaloitteen johdosta tehdyn nuorisolle suunnatun kyselyn vastauksista selvisi, että toivottavia ennakkoäänestyspaikkoja ovat muun muassa kauppakeskukset ja Nuorten kulttuurikeskus Monitoimitalo 13.

Keskusvaalilautakunta esittää, että kaupungin yleiset ennakkoäänestyspaikat säilyvät pääosin ennallaan. 

Tampereen yliopisto sekä Tampereen ammattikorkeakoulu ovat ilmoittaneet, että ennakkoäänestystä kuntavaaleissa ei voida järjestää Tampereen yliopiston eikä ammattikorkeakoulun tiloissa. Koronarajoituksista johtuen yliopiston sekä ammattikorkeakoulun tilat ovat vain rajoitetusti auki.  Aiemmissa vaaleissa ennakkoäänestyspaikkana toimineen Tampereen yliopisto kirjasto Linnan korvaa nyt Tullintorin kauppakeskus. Ennakkoäänestystä ei kuntavaaleissa järjestetä Tampereen yliopisto Hervannan kampus Tietotalolla eikä Tampereen ammattikorkeakoululla (TAMK).

Kauppakeskus Duo Hervannassa korvaa aiemmin ennakkoäänestyspaikkana toimineen Hervannan kirjaston. Hervannan kirjaston tilojen osalta keskusvaalilautakunta on jo edellisissä vaaleissa todennut, että tilaa ei ole parhaalla mahdollisella tavalla äänestyksen järjestämiseen.

Edellä todetuista syistä uusina ennakkoäänestyspaikkoina esitetään: kauppakeskus Duo Hervanta, kauppakeskus Ratina, kauppakeskus Tullintori ja Nuorten kulttuurikeskus Monitoimitalo 13.”